Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 20 2018

Irytował mnie najbardziej na świecie. Z wzajemnością. A jednocześnie miałam do niego cierpliwość, paradoksalnie pomimo jej braku. Również z wzajemnością. Byliśmy kroplą i skałą. Czasem wytrwałości. Przemian wskazówkami zegara. Przeświadczeniem.
— Magda Wojciechowska
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaaynis aynis

February 08 2018

Mamihlapinatapai (język yaghan)- uczucie, moment, spojrzenie dzielone przez dwie osoby, z których każda chce zainicjować coś, czego obydwie pragną, ale żadna nie chce być tą, która zacznie.
— ładne słowa
Reposted fromavooid avooid viadirtyliar dirtyliar

January 27 2018

Bo to tak jest, że dla siebie, owszem, można coś tam zrobić, ale dla drugiego człowieka to już można coś niesamowicie pięknego zrobić, wszystko.
— Edward Stachura "Pokocham ją siłą woli"
Reposted fromhelven helven viabanshe banshe

January 20 2018

“To prawdziwe szczęście, mieć kogoś, kogo interesuje jak minął Ci dzień.”
— K. Śnioch

January 10 2018

1989 88ff 400
Reposted fromEtnigos Etnigos viazucha zucha
Gaularfjellet, Iceland
Reposted frompulchritudo2 pulchritudo2 viazucha zucha
Definiują Cię dwie rzeczy: Twoja cierpliwość, gdy nie masz nic i Twoja postawa gdy masz wszystko.
— Carlo Ancelotti
Reposted fromwaflova waflova viaarrives arrives

January 06 2018

Imprezowanie jest fajne, dopóki nie znajdziesz osoby, z którą siedzenie w domu jest jeszcze fajniejsze
— axamiitt.tumblr.com
chciałabym Cię przytulić całą moją tęsknotą. 
— Zaklinaczka
4932 c26e 400
Reposted fromcalifornia-love california-love viaohhwell ohhwell
4513 6406 400
Reposted fromkarahippie karahippie viaohhwell ohhwell

December 31 2017

2942 8dfa 400
Reposted fromsavatage savatage viajointskurwysyn jointskurwysyn
4513 6406 400
Reposted fromkarahippie karahippie viainvincible invincible

December 20 2017

Jeśli ktoś nie podziela twoich poglądów, a ty wciąż pozostajesz przy swoim, to znaczy, że rozpoczął się u ciebie jeden z najważniejszych procesów, jakie mogą spotkać człowieka. Samodzielne myślenie.
— Maciej Frączyk
Reposted frombluuu bluuu viatwice twice

"Żaden wiatr nie jest dobry dla okrętu, który nie zna portu swego przeznaczenia."

— Konfucjusz
Reposted fromblackheartgirl blackheartgirl viabanshe banshe
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl