Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 26 2019

6964 6483 400
Reposted frompiehus piehus viabeltane beltane
8721 8237 400
Reposted bysolaceintheskyszpaquspuremindx
1341 e051 400

Stanisław Wyspiański – Kwiaty polne. Maki i chabry, 1893

Reposted fromcroiea croiea vialexxie lexxie
4367 c6b0 400
Reposted fromsamozatrucie samozatrucie vialeksandra leksandra
7817 c448 400
6173 f53a 400
Reposted fromEtnigos Etnigos viaMigotliwa Migotliwa

July 22 2019

Związki nas stwarzają. Są czymś najważniejszym w życiu. Od tego, z kim jesteś, zależy to, kim będziesz. Nie jesteś tym, co jesz, ale tym, kogo kochasz.
— Manuela Gretkowska, Trudno z miłości się podnieść.
Reposted fromlovvie lovvie viasyrena syrena

July 19 2019

2148 1f6d 400
Reposted fromEtnigos Etnigos viabeltane beltane
Człowiek najchętniej rozmawia z samym sobą. Według mnie, nawet gdy z kimś rozmawia, w gruncie rzeczy rozmawia z samym sobą.
— Wiesław Myśliwski, "Ostatnie rozdanie"
Reposted fromflesz flesz viadoubleespresso doubleespresso
5924 b5b4 400
Reposted fromaskman askman viasupposedtobe supposedtobe
Reposted fromshakeme shakeme viasupposedtobe supposedtobe

May 29 2019

Bardzo często w zwykłej codzienności możesz dostrzec czy komuś na Tobie naprawdę zależy i czy to wszystko ma sens. Uczucie najczęściej leży w zwykłych chwilach, w gestach, przytuleniach czy uśmiechach. Dostrzeżesz je w prostych rozmowach i pytaniach. Bo choć z pozoru banalnym, to jednak niezwykle pięknym uczuciem jest posiadać przy swoim boku kogoś kto zainteresuje się i zapyta jak Ci minął dzień.

— Rafał Wicijowski
Reposted fromnaturalginger naturalginger viamefir mefir
6990 2188 400
Reposted fromidiod idiod viamefir mefir
9255 3d2c 400
Reposted fromPatij Patij viamefir mefir

May 23 2019

5324 1890 400
Reposted fromwakemeupx wakemeupx viasyrena syrena
Pierwszym krokiem, aby nabrać pewności siebie, jest sprawiać takie wrażenie.
— Lisa Wingate
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viasyrena syrena
Co mnie najbardziej martwi to cały ten czas, który straciliśmy.
— Gabriel Garcia Marquez - "Sto lat samotności"
Reposted fromdeviate deviate viasyrena syrena
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl