Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 15 2018

Czekanie to dziwny okres, powoduje ogromne i nieusuwalne zniszczenia, nawet jeżeli umie się czekać.
— Grażyna Jagielska - Miłość z kamienia. Życie z korespondentem wojennym.
Reposted fromblackismycolour blackismycolour viaszydera szydera

July 06 2018

1005 59bd 400
6324 b971 400
Reposted fromfitvet fitvet viaSurvivedGirl SurvivedGirl

June 26 2018

2145 a213 400
Reposted fromczajnikq czajnikq vialeksandra leksandra

May 28 2018

Obdarz rozmówcę przestrzenią, w której może on zaistnieć.
— Eckhart Tolle
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viajagodowykubek jagodowykubek

May 24 2018

Kiedy związek jest udany? Jeśli ta druga osoba jest twoim przyjacielem. Jeśli ją cały czas szanujesz. Jeśli ci imponuje. I jeśli chcesz mieć z nią dzieci i się zestarzeć.

Reszta to bajki. Choć ładnie się je ogląda i fajnie słucha

— Piotr C. pokolenieikea.com
Reposted frompanikea panikea viajustfeel justfeel

May 11 2018

0298 b581 400
Reposted fromursa-major ursa-major viahelenburns helenburns
6465 8d21 400

bosquhe:

Bosquhe

April 19 2018

2887 886f 400
Reposted fromdusix dusix viaspontaneous spontaneous

April 11 2018

7668 afc9 400
Reposted fromchceuciec chceuciec viaoutoflove outoflove
3347 5650 400
Reposted fromarancione arancione viadirtyliar dirtyliar
0447 ad76 400
Reposted fromSkydelan Skydelan viadirtyliar dirtyliar

March 23 2018


    Bardzo wiele książek należy przeczytać po to, aby sobie uświadomić, jak mało się wie.
— Nikołaj Gogol

March 21 2018

Reposted frommrrru mrrru viazeberko zeberko
7966 9474
Reposted frommyrla myrla viasadporn sadporn

March 18 2018

Reposted fromshakeme shakeme vialajla lajla
1019 c3d8 400
Reposted fromsweetnothingg sweetnothingg vialajla lajla
4392 fb71 400
Reposted fromtosiaa tosiaa viarulletka rulletka

March 17 2018

Zabierz mnie w ciepłe kraje. Mogą być Twoje ramiona. Też są odległe.
— wyszukane nie przeze mnie chyba gdzieś tu
Reposted fromznikajac znikajac viapaasiak paasiak

March 14 2018

3324 515f 400
Reposted fromretro-girl retro-girl viaSurvivedGirl SurvivedGirl
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl