Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 19 2018

2887 886f 400
Reposted fromdusix dusix viaspontaneous spontaneous

April 11 2018

7668 afc9 400
Reposted fromchceuciec chceuciec viaoutoflove outoflove
3347 5650 400
Reposted fromarancione arancione viadirtyliar dirtyliar
0447 ad76 400
Reposted fromSkydelan Skydelan viadirtyliar dirtyliar

March 23 2018


    Bardzo wiele książek należy przeczytać po to, aby sobie uświadomić, jak mało się wie.
— Nikołaj Gogol

March 21 2018

Reposted frommrrru mrrru viazeberko zeberko
7966 9474
Reposted frommyrla myrla viasadporn sadporn

March 18 2018

Reposted fromshakeme shakeme vialajla lajla
1019 c3d8 400
Reposted fromsweetnothingg sweetnothingg vialajla lajla
4392 fb71 400
Reposted fromtosiaa tosiaa viarulletka rulletka

March 17 2018

Zabierz mnie w ciepłe kraje. Mogą być Twoje ramiona. Też są odległe.
— wyszukane nie przeze mnie chyba gdzieś tu
Reposted fromznikajac znikajac viapaasiak paasiak

March 14 2018

3324 515f 400
Reposted fromretro-girl retro-girl viaSurvivedGirl SurvivedGirl
To niewiarygodne, jak jeden człowiek w stanie jest tworzyć mój świat piękniejszym.
— LemON, Papier

March 13 2018

3324 515f 400
Reposted fromretro-girl retro-girl viaVerona Verona

March 11 2018

Miłość to obecność.
— znalezione
9712 0f89 400
Reposted fromoutoflove outoflove viaweruskowa weruskowa
Reposted fromshakeme shakeme viawszystkodupa wszystkodupa

March 05 2018

Przyjdź, a opowiem Ci jak reszta świata przestaje dla mnie istnieć

gdy Cię widzę.

Reposted fromsamtonazwij samtonazwij viatouchthesky touchthesky

February 27 2018

4258 50b8 400
Reposted fromzdjeciahuja zdjeciahuja viaspontaneous spontaneous
4721 ad23 400
Reposted fromkarahippie karahippie viaJoeStarostka JoeStarostka
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl