Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 13 2018

1159 bcc5 400
Reposted from4777727772 4777727772 viahelenburns helenburns

August 07 2018

9350 8d56 400
Reposted fromMuppet Muppet viajanealicejones janealicejones
Nie ma nic trwalszego od troski, miłości, docenienia i bezpieczeństwa, które otrzymujemy od rodziców. Wszystko, co jako dzieci, dostajemy od matki i ojca, zostaje z nami do końca życia. Wszystko, czego nie dostajemy, również
— Leszek Legut
Pewnego razu odpowiedź padła przed pytaniem.
— Wisława Szymborska "Złote Gody"
Reposted fromdomilee domilee vianieobecnosc nieobecnosc
Reposted fromgruetze gruetze viatulele tulele
Reposted fromdreamadream dreamadream viasouxie souxie

August 06 2018

Prawdziwej miłości nie zaszkodzi nawet małżeństwo.
— Maria Czubaszek
Reposted fromNoemiJustine NoemiJustine viatouchthesky touchthesky
[...] wyrzuć ze swojego słownika dwa zwroty:  "powinnam "  "w moim wieku " W twoim wieku możesz prawie wszystko, dziewczyno. I do niczego nie musisz się śpieszyć.  [...]  Każdy ma swoje własne tempo i nie ma co się oglądać na innych.  Bo to twoje życie [...]. Dlatego pomyśl, czego ty chcesz i na czym tobie zależy.
— Izabela Sowa - "Herbatniki z jagodami"
Reposted fromlifeless lifeless viatouchthesky touchthesky

July 15 2018

Czekanie to dziwny okres, powoduje ogromne i nieusuwalne zniszczenia, nawet jeżeli umie się czekać.
— Grażyna Jagielska - Miłość z kamienia. Życie z korespondentem wojennym.
Reposted fromblackismycolour blackismycolour viaszydera szydera

July 06 2018

1005 59bd 400
6324 b971 400
Reposted fromfitvet fitvet viaSurvivedGirl SurvivedGirl

June 26 2018

2145 a213 400
Reposted fromczajnikq czajnikq vialeksandra leksandra

May 28 2018

Obdarz rozmówcę przestrzenią, w której może on zaistnieć.
— Eckhart Tolle
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viajagodowykubek jagodowykubek

May 24 2018

Kiedy związek jest udany? Jeśli ta druga osoba jest twoim przyjacielem. Jeśli ją cały czas szanujesz. Jeśli ci imponuje. I jeśli chcesz mieć z nią dzieci i się zestarzeć.

Reszta to bajki. Choć ładnie się je ogląda i fajnie słucha

— Piotr C. pokolenieikea.com
Reposted frompanikea panikea viajustfeel justfeel

May 11 2018

0298 b581 400
Reposted fromursa-major ursa-major viahelenburns helenburns
6465 8d21 400

bosquhe:

Bosquhe

April 19 2018

2887 886f 400
Reposted fromdusix dusix viaspontaneous spontaneous
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl