Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 15 2017

1542 b2f7 400
Reposted fromparrtyzant parrtyzant viaumierajstad umierajstad
Związek z odpowiednią osobą to wolność, a nie ograniczenie.
— Beau Taplin

October 23 2017

Miałam go tylko polubić, a zakochałam się do granic własnych możliwości.
Nawet nie wiedziałam, że tak potrafię.
Reposted fromintimamente intimamente viaunni unni
To o czym milczysz w kolce obrośnie i wróci z podwójną siłą.
— Patrick the Pan - Niedopowieści
Reposted fromwishyouwerehere wishyouwerehere viajstrbl jstrbl

Czasami człowiek jest w takim stanie emocjonalnym, że z nadmiaru myśli, nie wie o czym właściwie myśli aktualnie.

— te-quiero.soup.
Reposted fromte-quiero te-quiero viawszystkodupa wszystkodupa
0527 6c84 400
Reposted fromhawke hawke viawszystkodupa wszystkodupa

October 22 2017

3008 046b 400
Reposted fromsavatage savatage vianieobecnosc nieobecnosc
Tydzień to za mało, żeby stracić serce — pomyślała, chociaż od razu wiedziała, że to nieprawda. Serce można stracić w ciągu jednego dnia. Godziny. Minuty. Z jednym spojrzeniem, westchnieniem. Z jednym oddechem.
— Megan Hart
Reposted fromyoungblood youngblood viahumane humane

October 21 2017

Reposted frombluuu bluuu viacomiendolirica comiendolirica

Wie pan, każdy człowiek ma jakąś potrzebę kontaktu z ludźmi, ale kontaktu nie przypadkowego, tylko jakiejś bliskości charakteru, myślenia, nastroju.

— T. Konwicki
Reposted fromoblivions oblivions viamaryjanejanis maryjanejanis

October 20 2017

Nie zwlekajcie. Są pociągi, na które spóźnić się nie wolno.
— Igor Newerly
Reposted fromblueeyes88 blueeyes88 viapouler pouler
0059 1348 400
Reposted frommartinini martinini viapouler pouler
W każdym razie wino piją ci, którzy lubią żyć. Wódkę piją ci, którzy chcą stracić przytomność.
— Agnieszka Osiecka, Rozmowy w tańcu
7303 b91a 400
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
1542 b2f7 400
Reposted fromparrtyzant parrtyzant viahappykokeshi happykokeshi
Reposted frompulchritudo2 pulchritudo2 viabanshe banshe
1100 ca68 400
Zadura
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viaM-M M-M
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl