Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 25 2017

2649 ed5b 400

cinemarhplus:

Sophia Loren in Cannes, 1955

Reposted fromLittleJack LittleJack
Wpajałem jej: mierz wysoko. Strzeliła mi w łeb.
— Stanisław Jerzy Lec "Mysli nieuczesane"
2516 cccc 400
Reposted fromcavovo cavovo viatoskalatte toskalatte
Są rzeczy, których kobieta nie chce się domyślać.
— usłyszane
Reposted fromzapominanie zapominanie viaIriss Iriss
1568 15d5 400
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viasadporn sadporn
7517 997a 400
2887 886f 400
Reposted fromdusix dusix viatrue-love true-love
4814 62af 400
6086 cb30 400

opiaxh:

azuhrite:

want a promo? send me “:)” for more info

Queens Network |opiaxh
Reposted fromtosiaa tosiaa viabanshe banshe
Każdy człowiek zasługuje na pełną uwagę drugiego człowieka. Miłość nie jest zajęciem na pół etatu
— Erich Segal
(via blogfeather)

April 24 2017

8591 1115 400
Reposted fromkrzysk krzysk vianoooowak noooowak
Bo cokolwiek usłyszysz twoja paranoja użyje tego przeciwko tobie.
— Jakub Żulczyk
Reposted frombreakingdown breakingdown viazeberko zeberko

April 18 2017

8369 62f1 400
Reposted fromcalifornia-love california-love viapandziia pandziia
7978 4c41 400
Reposted fromburnmyshadow burnmyshadow viabeltane beltane
0722 84f1 400
Reposted frommelanchujnia melanchujnia viabeltane beltane
2451 9be3 400
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viakoloryzacja koloryzacja
Każda porażka jest szansą żeby spróbować jeszcze raz, tylko mądrzej.
— Henry Ford
Reposted fromkyte kyte viacomiendolirica comiendolirica
Prague
Reposted fromlifeless lifeless viakotfica kotfica
Trzeba umieć nabrać takiego wewnętrznego spokoju. Rozglądanie się i patrzenie na innych nie ma sensu, bo wtedy przychodzi właśnie stres, że ktoś już coś ma, a ja jeszcze nie. Wtedy popełnia się najwięcej błędów.
— wykładowca ASP
Reposted fromroxanne roxanne viazEveR zEveR
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl