Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 11 2017

Do dojrzałego związku trzeba dojrzałych ludzi, tego nie przeskoczysz.
— dorośliśmy
Reposted fromwszystkodupa wszystkodupa viaszydera szydera
7775 7fef 400
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
On zakochał się w niej od razu, ona zakochała się najpierw w jego wierszach, bo każda kobieta, zanim pokocha mężczyznę, zakochuje się najpierw w tym, co on mówi, pisze albo robi.
— Mirosław Żuławski
Reposted fromjust-breathe just-breathe viawarkocz warkocz

July 02 2017

Zanim się poddasz - spróbuj.
— (via xwitchell)
Reposted fromdancingwithaghost dancingwithaghost viakiks kiks
Kiedyś nie byłam taka nerwowa, jak teraz. Mam to w środku. Coś się we mnie bez przerwy trzęsie.
— Tomek Tryzna ''Panna Nikt''

June 26 2017

Czasami nie chodzi o to aby zmieniło się na lepsze. Najczęściej chodzi o to aby zmieniło się na cokolwiek. 
— Marek Hłasko
Reposted fromulotnosc ulotnosc viacomiendolirica comiendolirica
– A jak pani sypia?
– Różnie.
– To znaczy jak?
– Nie mogę zasnąć, nie mogę się obudzić.
Reposted fromMuppet Muppet viaempathetic empathetic
1112 5cbd 400
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
0902 412e 400
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaanncey anncey
3138 d033 400
Reposted fromdusix dusix viaanncey anncey
Bardzo wtedy tęskniłem, ale najgorsze było udawanie, że nie tęsknię.
— Janusz Leon Wiśniewski - Arytmia uczuć
Reposted fromIriss Iriss viaanncey anncey
0988 f7a5 400
Reposted fromdusix dusix viaanncey anncey
Kurwa mać, ile można stać i patrzeć jak całe twoje życie topnieje jak lód
— Miuosh - Brud i tusz (feat. Kasia Golomska)
Reposted frompastelowe pastelowe viaanncey anncey
2327 e2b7 400
Reposted fromspring-flow spring-flow viaanncey anncey
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl