Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 17 2019

Budzeni pocałunkiem wstają z łóżka właściwą nogą.

— Lidia Jasińska

„Spotkanie dwóch osób jest jak spotkanie się dwóch substancji chemicznych: jeśli zachodzi reakcja, to obie się zmieniają.”

— Carl Jung
Reposted frommercurygirl mercurygirl viatouchthesky touchthesky
Prawdziwi przyjaciele to tacy, z którymi zawsze zaczyna się dokładnie tam, gdzie się ostatnio skończyło, nieważne, czy nie widzieliście się przez tydzień, czy dwa lata.
— Jojo Moyes
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaszydera szydera
9935 66a7 400
Reposted fromEtnigos Etnigos vianoticeable noticeable

October 16 2019

3594 1440 400
Reposted bymaryjanejaniskatastrofoYasLairpuszka

October 12 2019

To jest zawsze zdumiewające, co ktoś widzi w drugiej osobie. I jak to jest w gruncie rzeczy szczęśliwie, że nie wszyscy ludzie to samo w innych widzą!
— Lucy Maud Montgomery, "Ania z Avonlea"
Reposted fromcudoku cudoku viahavingdreams havingdreams
8002 3ad6 400
Reposted byvxcqnotyourstrawberryegzystencjapchamtensyfVostoksoundaddicteddirtyliarKabaNewLife
Jesienią człowiek składa się głównie z koca, kawy z cynamonem i bardzo wielu wątpliwości...
— 02:13
7976 1e3c 400
Reposted bytoskalattechowchowHypothermiaefficjustonebulletmaryjanejaniswruchujednostajniepopierdolonymcleriicarmenlunapodprzykrywkaOnly2youjanka89graywall
Najlepszy zapach na świecie, to zapach mężczyzny, którego kochasz.
Reposted fromthesmajl thesmajl viaszydera szydera

October 08 2019

Kiedyś spytałam Jakuba Żulczyka, czy frajerstwem jest dawać drugą szansę. Odpowiedział: „Nie. Frajerstwem jest dać trzecią”.
— Katarzyna Nosowska
Reposted fromWilalena Wilalena viasyrena syrena
5349 d902 400
Reposted fromEtnigos Etnigos viamolotovcupcake molotovcupcake
Nigdy o tym nie pomyślałaś? Żeby pojechać w jakieś inne miejsce i stać się zupełnie kimś innym niż teraz?
— Kronika ptaka nakręcacza, Haruki Murakami
Reposted fromwdeszczubzy wdeszczubzy viahavingdreams havingdreams
:3  :3  :3  :3
via
Reposted fromhairinmy hairinmy viapalelady palelady

July 26 2019

6964 6483 400
Reposted frompiehus piehus viabeltane beltane
8721 8237 400
Reposted bysolaceintheskyszpaquspuremindx
1341 e051 400

Stanisław Wyspiański – Kwiaty polne. Maki i chabry, 1893

Reposted fromcroiea croiea vialexxie lexxie
4367 c6b0 400
Reposted fromsamozatrucie samozatrucie vialeksandra leksandra
7817 c448 400
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl