Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 25 2020

9607 7301 400
Reposted fromsilkdreams silkdreams viakama1110 kama1110
0126 a194 400
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viainsomniia insomniia
Reposted fromiceland iceland viashakeme shakeme

February 02 2020

1003 a5a5 400
Reposted fromretro-girl retro-girl viasoko soko
To najbardziej nas różniło. Że potrafiliśmy patrzeć na te same gwiazdy na tym samym niebie, ale nie dręczyły nas te same pytania. Nie chcieliśmy takich samych odpowiedzi.
— Stephanie Oakes - "Mroczne kłamstwa Minnow Bly"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaapatyczna apatyczna

Niewyrażone emocje nie umierają. Zakopujemy je żywcem, a one wypełzają potem w jeszcze brzydszej formie.

— Sigmund Freud
Reposted fromveta veta viaCattleya Cattleya
2547 e62e 400
Reposted bysyrenavoukko
2546 c810 400
Reposted bygraywall graywall

October 17 2019

Budzeni pocałunkiem wstają z łóżka właściwą nogą.

— Lidia Jasińska

„Spotkanie dwóch osób jest jak spotkanie się dwóch substancji chemicznych: jeśli zachodzi reakcja, to obie się zmieniają.”

— Carl Jung
Reposted frommercurygirl mercurygirl viatouchthesky touchthesky
Prawdziwi przyjaciele to tacy, z którymi zawsze zaczyna się dokładnie tam, gdzie się ostatnio skończyło, nieważne, czy nie widzieliście się przez tydzień, czy dwa lata.
— Jojo Moyes
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaszydera szydera
9935 66a7 400
Reposted fromEtnigos Etnigos vianoticeable noticeable

October 16 2019

3594 1440 400
Reposted bymaryjanejaniskatastrofoYasLairpuszka

October 12 2019

To jest zawsze zdumiewające, co ktoś widzi w drugiej osobie. I jak to jest w gruncie rzeczy szczęśliwie, że nie wszyscy ludzie to samo w innych widzą!
— Lucy Maud Montgomery, "Ania z Avonlea"
Reposted fromcudoku cudoku viahavingdreams havingdreams
8002 3ad6 400
Reposted byvxcqnotyourstrawberryegzystencjapchamtensyfVostoksoundaddicteddirtyliarKabaNewLife
Jesienią człowiek składa się głównie z koca, kawy z cynamonem i bardzo wielu wątpliwości...
— 02:13
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl